PublicAffairs

Vi konverterer din virksomheds eller organisations interesser til politisk agenda. 

Som public affairs- og kommunikationseksperter kender vi det politiske landskab på alle niveauer. Vi har netværket. Vi kender politikerne. Vi skaber forbindelserne. Og vi følger dig helt til dørs i arbejdet med at etablere de bedst tænkelige, politiske rammer for dine mål og interesser.

Public Affairs

Gør indtryk og sæt aftryk.

Når du vil opnå eller undgå noget i den politiske verden

Virksomheder og organisationer har ofte behov for at påvirke den politiske dagsorden og lovgivningen; til gavn for forretningen, værdierne eller brandet.

Som public affairs-eksperter hjælper vi dig godt gennem det politiske landskab – lokalt, nationalt og internationalt. 

Politisk rådgivning

Kortlæg muligheder og trusler.

Vi forstår din forretning og taler flydende politisk​.

Vi sikrer dig de bedste forudsætninger, før din virksomhed eller organisation giver sig i kast med at influere politikere på alle niveauer.

Vi bistår dig med politiske analyser, krisehåndtering og -forebyggelse, ligesom vi løbende overvåger specifikke politikområder, der kan påvirke driften af din forretning eller din organisation. 

“Politisk interessevaretagelse handler om løbende at sikre optimale betingelser for sin kommercielle agenda.”

Strategisk Kommunikation

Skab agenda.

Vi flytter opmærksomhed, holdninger og efterspørgsel

Vi kobler public affairs-ekspertise med kreative kompetencer, når vi udvikler kommunikationsstrategier og konkrete løsninger for virksomheder og organisationer, der er under påvirkning af politiske forhold – og selv ønsker at påvirke disse.

Henrik Hahn-Nissen

Carl Holst

Christina Sahlberg

Jacob Egevang

Ditte Sommer

Steen Asgreen

Jacob Netteberg

Peter A. Bernstorff

Sådan sælger du til kommunerne

Hvordan vil kommunerne bruge deres penge i år? Hvordan kommer du inden for? Og hvornår skal du (ikke) tage kontakt til kommunen? 

Influenter udkommer i begyndelsen af hvert år med Den kommunale budgetanalyse. Se præsentationen af analysen hér, og kontakt os, hvis du vil modtage den på mail. 

“Vores kunder er forskellige, men har det til fælles, at de enten ønsker at opnå eller undgå noget”