Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Carl Holst har en fortid som amtsborgmester i Sønderjyllands Amt og Regionsrådsformand i Region Syddanmark. Det har givet ham et stort kommunalt og regionalt netværk og en solid forståelse for og indsigt i kommunale dynamikker og beslutningsprocesser.

Derudover har Carl i mange år arbejdet på Christiansborg og i diverse ministerier og styrelser både som folketingsmedlem og minister. På den baggrund kender og forstår han både Folketingets og ministeriernes beslutningsprocesser. Carl har på den baggrund også et solidt netværk på tværs af partierne.

Endelig er Carl formand for Idrættens Analyseinstitut og tidligere formand for Team Danmark. Hvilket, udover stort netværk i sportens verden, også gør, at han kan rådgive i krydsfeltet mellem offentlige, private, videns- og frivillige organisationer.

Carl Holst, Director