Influenter logo

Spidskompetencer

+45 70 55 55 07

Carl Holst

Direktør og særlig rådgiver

Carl yder politisk rådgivning til virksomheder og organisationer, der er under påvirkning af politiske beslutninger – og som ønsker at påvirke disse.

Som tidligere forsvarsminister, amtsborgmester i Sønderjyllands Amt og regionsrådsformand i Region Syddanmark har Carl et helt særligt netværk samt dyb forståelse for politiske dynamikker og beslutningsprocesser både lokalt og nationalt.

Efter mange år som politiker har Carl desuden personlige relationer til både politikere og partier, ligesom han kender alt til mekanismerne i styrelser, ministerier samt i kommunale og regionale forvaltninger.

Endelig er Carl formand for Idrættens Analyseinstitut samt tidligere formand for Team Danmark; således har han også stort netværk i sportens verden og kan rådgive Influenters kunder i krydsfeltet mellem offentlige, private, videns- og frivillige organisationer.