Influenter logo

Risikovurdering

Når du står over for lancering af større projekter, kan det være kritisk, at du har overblik over de risici, der kan få negativ indflydelse på lanceringen. Om du vil markedsføre en ny produktlinje eller iværksætte en ny strategi, skal du have øjnene op for politiske forhold, der potentielt kan udfordre dig.

Ofte kan det være lovgivning, forvaltning eller politiske vinde, der kan udgøre disse risici. Vi bistår dig i opgaven med at få overblik over den potentielle modstand, du kan møde, og vi hjælper dig med at påvirke alle forhold for at minimere trusler og risici.

Politik er muligheder og begrænsninger

Det politiske system har mulighed for at gribe meget dybt ind i virksomheders og organisationers evne til at agere i markedet. Lovgivning, nye lovforslag, lokalplaner, betænkninger og nye politiske vinde kan få stor indflydelse på, om du får succes med nye initiativer.

Vi bistår dig med en 360 graders risikovurdering, når du er i gang med at forberede nye initiativer i din virksomhed eller organisation. Risikovurderingen identificerer potentielle risici og anviser, hvordan du bedst mulig kan neutralisere deres påvirkning af din drift.

Når vi foretager en risikovurdering for dig, arbejder vi i tre afgrænsede delforløb.

Identificering

Vi skaber overblik over situationen ved at identificere alle politiske forhold, der kan udgøre risici. Denne kortlægning omfatter lovgivning, lovforslag og politiske vinde på Christiansborg og i EU, ligesom vi analyserer kommunale og regionale forhold, vi skal være opmærksomme på; fx lokalplaner, folkestemning og lokale foreninger.

Vurdering

Når vi har gennemført den indledende risikoanalyse, vurderer vi, hvilke konsekvenser de forskellige risici kan have for din virksomhed eller organisation. Helt konkret rater vi hvert enkelt forhold på en skala fra 1 til 10. Det giver et godt overblik, som vi får brug for, når de enkelte risici skal håndteres.

Håndtering

Når alle risici er identificeret og vurderet, lægger vi en plan for, hvordan vi håndterer de højest ratede risici, samt hvordan vi neutraliserer dem gennem politisk påvirkning, influering af embedsværk eller lokale forvaltninger. Derudover kan vi iværksætte presseindsatser og politiske kampagner, som optimerer forholdene omkring din virksomhed eller organisation.

“Kendte risici kan håndteres; ukendte er en direkte trussel”