Influenter logo

Politisk analyse

Grundige analyser af udvalgte politikområder er for mange virksomheder og organisationer en vigtig forudsætning for vellykket lancering af nye produkter eller iværksættelse af nye strategier.

Flere af Influenters rådgivere er tidligere ministre, politikere og højt placerede embedsfolk i både kommunal og statslig forvaltning. Samtidig er holdet besat med konsulenter, som har årtiers erfaring fra erhvervslivet. Vi kombinerer således forretningsforståelse med politisk og forvaltningsmæssig erfaring, når vi gennemfører politiske analyser for kunder som dig.

Valid viden og indsigt

Vi gennemfører politiske analyser for kunder, der arbejder strategisk med påvirkning af den politiske agenda og den offentlige opinion. Vores public affairs-rådgivere skaber overblik over de politiske felter, som har indflydelse på din interessevaretagelse.

Vi analyserer igangværende lovgivningsarbejde, vi identificerer politiske alliancedannelser, vi kortlægger interessenter, der enten arbejder for eller imod dine interesser, og vi analyserer mulighederne for politiske flertal.

Vi tilbyder også at gennemføre både kvalitative og kvantitative undersøgelser, der giver en god indikation på, hvor den offentlig opinion befinder sig på et givent område, ligesom vi undersøger pressens dækning af området.

Med disse redskaber etablerer vi en systematisk forståelse af det eller de politikområder, som vedrører dine interesser. 

“Det, vi tror, vi ved, er altid en trussel”

Sådan sælger du til kommunerne

Hvordan vil kommunerne bruge deres penge i år? Hvordan kommer du inden for? Og hvornår skal du (ikke) tage kontakt til kommunen? 

Influenter udkommer i begyndelsen af hvert år med Den kommunale budgetanalyse. Se præsentationen af analysen hér, og kontakt os, hvis du vil modtage den på mail.