Influenter logo

Public affairs-strategi

Vi bistår vores kunder i bestræbelsen på enten at undgå eller at opnå noget i den politiske verden. I den sammenhæng er det essentielt, at public affairs-strategien er klar, gennemtænkt og til enhver tid opdateret i forhold til den aktuelle, politiske situation. 

Vi navigerer i den postmoderne offentlighed

Virksomhedens og organisationens mulighed for at komme til orde og påvirke den politiske dagsorden er forandret de senere år. Nye kommunikationskanaler har skabt en både udfordrende og fragmenteret model for, hvem offentligheden lytter til, og ikke mindst hvem vi aldrig hører fra eller om.

De, der formår at navigere i den postmoderne offentlighed, opnår resonans i pressen, får skabt kontakterne og etableret de netværk, som er vejen til politiske beslutningstagere, kommunale forvaltninger, regioner og EU-institutioner.

I den gamle verden kom man til orde gennem brancheorganisationer, kronikker i Børsen og Berlingske, eller ved selv at engagere sig i politik.

I dag skal vi kende ’de rigtige’ for at udkomme, og hvis vi samtidig mestrer de digitale kanaler på strategisk niveau, er oddsene optimerede for at konvertere vores interesser til ny politisk agenda, ny lovgivning eller ændring af eksisterende lovgivning.

Hos Influenter har vi indrettet vores team af rådgivere netop ud fra denne moderne virkelighed ved at koble public affairs-disciplinerne med solide kommunikationskompetencer.

Når vi udvikler public affairs-strategi med dig, vil du derfor både møde vores public affairs- og kommunikationsrådgivere. 

Afdækning af potentiale
 • Vi mapper dine interesser samt den bagvedliggende forretningsmæssige og strategiske DNA.  
 • Vi afdækker din politiske virkelighed. 
 • Vi identificerer relevante interessenter – ministre, ordførere, særlige rådgivere, kommunalpolitikere, interesseorganisationer m.fl.  
 • Vi kortlægger medinteressenter og modinteressenter. 
 • Vi foretager pressetrawl. 
 • Vi lægger strategien for indsatsen, herunder formål, delmål, timeline, løbende evaluering og tilretning af strategi og aktiviteter undervejs. 
 • Vi formulerer plan for udvikling af kommunikation til støtte for indsatsen – herunder presse, one pagere, white papers, evt. projektwebsite, kampagneaktiviteter, LinkedIn, X m.m. 
 • Vi lægger konkret plan for kontakt til udvalgte interessenter. 
 • Vi fastlægger en differentieret strategi for kontaktformer. 
 • Vi planlægger orientering og/eller aktivering af relevante interessenter i vores eksisterende netværk af politikere, embedsfolk m.v. 
 • Vi iværksætter alle besluttede aktiviteter i tæt samarbejde med dig som kunde. 
 • Vi inddrager dig med deltagelse i alle møder med politikere og andre strategisk vigtige møder. 
 • Vi evaluerer iterativt efter en nærmere aftalt plan. 
 • Vi justerer indsatsen løbende.
Christiansborg indgang
“Strategi uden taktik er endeløs; taktik uden strategi er en blindgyde