Influenter logo

Erklæring om fortrolighed

1.1 Samtlige medarbejdere hos Influenter A/S, CVR-nr. 34626855, (herefter ”Influenter”) har underskrevet en erklæring om tavshedspligt vedrørende vores kunders sager og øvrige forhold. 

1.2 Alle oplysninger, som vi modtager fra vores kunder i forbindelse med en opgave for kunden, er underlagt tavshedspligt, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed. 

1.3 Ved tavshedspligt forstås bl.a., at medarbejderen ikke på nogen måde må omtale forhold vedrørende kunden, opgaven eller opgavens udførelse over for uvedkommende. 

1.4 Undertegnede virksomhed Influenter erklærer hermed på tro og love, at samtlige Influenters medarbejdere er indforstået med at have tavshedspligt og overholde denne vedrørende oplysninger om Influenters kunders virksomhed, opgaver for kunderne og lignende, som Influenters medarbejder erhverver via deres stilling hos Influenter. 

København, den 1. December 2016