Influenter logo

Politisk kampagne

Når du som leder af en virksomhed eller en organisation ønsker at påvirke den politiske dagsorden til gunst for et forretningsmæssigt mål eller dine værdier, kan den politiske kampagne være et hensigtsmæssigt greb.

Vi bistår dig i opgaven med at planlægge og eksekvere en kampagne, der skaber opmærksomhed på alle niveauer i det politiske system. Vi rådgiver dig til optimal udnyttelse af de værktøjer, som kan give dig luft under vingerne, ved at sammensætte politiske kampagner med tiltag inden for både pr, sociale medier, samt møder med politikere og interesseorganisationer.

Påvirk den offentlige opinion

Den politiske kampagne er som public affairs-redskab effektiv, når din virksomhed eller organisation ønsker at påvirke den offentlige opinion som led i arbejdet med at influere politikere i retning af ny lovgivning. Trykket fra offentligheden har ofte markant effekt, når en politisk agenda skal flyttes og ny lovgivning skal se dagens lys.

Influenter gennemfører politiske kampagner for både virksomheder, partier, NGO’er og andre organisationer. Kampagnearbejdet tager udgangspunkt i kundens ønskede mål med public affairs-indsatsen, og vi inddrager naturligvis både politisk analyse, risikovurdering og politisk monitorering, før vi udvikler rammen for selve kampagnen. Det handler om, at du som kunde og vi som rådgivere har tilstrækkelig viden og fælles indsigt til at gennemføre en succesfuld kampagne.

Vi udvikler budskaber og visuelt udtryk, vi formulerer kanalstrategi, vi medieplanlægger, og vi producerer kampagnemateriale til alt fra so-me-opslag over outdoorreklamer og Google Adds til journalistiske artikler og pressemeddelelser.

Når du engagerer Influenter til en politisk kampagne, møder du et interdisciplinært team; særlige rådgiver, projektchef, kreativ strateg, art director og content creator.

Det varierer fra kampagne til kampagne, hvilken rolle kundens egne medarbejdere spiller. Det er helt op til dig som kunde, om I selv vil forestå projektledelsen og fx medieplanlægningen. Fordeling af opgaver og snitflader fastlægges af kampagnens styregruppe.

“En politisk kampagne får størst effekt, når den lykkes med at formidle passion”