Influenter logo

Public Affairs

Vi konverterer dine interesser til politisk agenda

Gør indtryk og sæt aftryk

Virksomheder og organisationer har ofte behov for at påvirke den politiske dagsorden og lovgivningen; til gavn for forretningen, værdierne eller brandet.

Som public affairs-eksperter hjælper vi dig godt gennem det politiske landskab – lokalt, nationalt og internationalt. 

Vi er fortrolige med spillereglerne, vi kender ’de rigtige’, vi ser sammenhængene, vi skaber kontakterne, og vi varetager dine interesser, som var de vores egne.

Public affairs-strategi

Vi bistår vores kunder i bestræbelsen på enten at undgå eller at opnå noget i den politiske verden. I den sammenhæng er det essentielt, at public affairs-strategien er klar, gennemtænkt og til enhver tid opdateret i forhold til den aktuelle politiske situation. 

Læs mere om, hvordan vi kan bistå dig i arbejdet med public affairs-strategi, herunder vigtigheden af timing, indsigt, netværk og forståelse for mekanismerne i kommuner, på Christiansborg og i EU. 

Politikerne er ikke synderligt interesserede i at møde os som public affairs-rådgivere; de vil til gengæld gerne møde dig og din virksomhed eller organisation. Derfor er du som kunde hos Influenter altid med til de møder, vi sætter op med politikerne. 

Vi forestår det forberedende arbejde, aktiverer vores politiske netværk og trækker på vores relationer til politikere – både lokalt, nationalt og internationalt. 

Læs mere om, hvordan vi stiller vores relationer og netværk til rådighed for dig som kunde hos Influenter. 

Politisk kommunikation med Influenter bygger på tesen om, at du kun har ét skud i bøssen, når du henvender dig til en politiker. Når først du har afsendt materiale til den politiker, du vil i dialog med, så kan du ikke komme igen, hvis noget gik skævt. Og når det første møde er gennemført, er det på samme måde knald eller fald.

Derfor er det helt centralt, at din politiske kommunikation – både den skriftlige og den mundtlige – er gennemtænkt og veltilrettelagt.

Politikere ønsker aldrig dialog med virksomheder og organisationer, der ikke påtager sig samfundsansvar. Derfor er det vigtigt, at din CSR-strategi er opdateret og formuleret i lyset at din public affairs-strategi.

Ofte er verden skruet således sammen, at vi skal give noget, for at få noget. Det gælder i høj grad også inden for public affairs. Således bistår vi dig som kunde i arbejdet med at videreudvikle og eventuelt reformulere hovedpointerne i din CSR-strategi for at løfte effekten af public affairs-indsatsen. 

“Hvis du vil have din agenda igennem, skal du først forstå politikerens.”