Influenter logo

CSR-strategi

Politikere ønsker aldrig dialog med virksomheder og organisationer, der ikke påtager sig samfundsansvar. Derfor er det vigtigt, at din CSR-strategi er opdateret og formuleret i lyset at din public affairs-strategi.

Ofte er verden skruet således sammen, at vi skal give noget, for at få noget. Det gælder i høj grad også inden for public affairs. Således bistår vi dig som kunde i arbejdet med at videreudvikle og eventuelt reformulere hovedpointerne i din CSR-strategi for at løfte effekten af public affairs-indsatsen. 

CSR- og public affairs-strategi skal hænge sammen

Selv om din CSR-strategi allerede er formuleret og allerede bygger på ISO 26000- og DS49001-standarderne, kan der være behov for justeringer og visse reformuleringer, før du iværksætter din public affairs-indsats.

Det er vigtigt at evaluere sine CSR-formuleringer; dels fordi verden er under konstant forandring, dels fordi formuleringerne skal være i velovervejet overensstemmelse med din public affairs-strategi.

Hvis målet med din aktuelle public affairs-indsats fx er, at der vedtages ny lovgivning inden for brug af biobaserede isoleringsprodukter til byggebranchen, er det afgørende, at miljøafsnittet i din CSR-strategi er opdateret i forhold til public affairs-kommunikationen og tilmed særligt fremhævet.

CSR- og public affairs-strategierne er uløseligt forbundet, hvis du vil lykkes med at konvertere dine interesser til politisk agenda. Vi evaluerer din CSR-strategi, identificerer dens bløde punkter i forhold til public affairs-indsatsen, og vi bistår dig i arbejdet med at foretage justeringer og reformuleringer.

“Politikere lytter til ’the good guys’”

CSR og Verdensmålene

CSR-standarderne fokuserer især på disse 5 af FNs 17 verdensmål

5. Ligestilling mellem kønnene.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

12. Ansvarligt forbrug og produktion.

14. Livet i havet.

15. Livet på land.