Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Politisk kommunikation

Fokus på behov og prioriteringer

Et godt omdømme tager årtier at opbygges, men kan rives i stykker på mindre end en uge. Det kan medføre tab af kunder men også føre til politiske indgreb til skade for virksomheden. I den politiske kommunikation om virksomheden er der to typer af risici; politisk risiko og omdømmerisiko.
 
Politiske risici medfører ikke nødvendigvis dårligt omdømme og omdømmerisici udløser i sig selv ikke politiske indgreb. Det er derfor afgørende for en virksomheds succes, at der er fokus på den politiske kommunikation, så den er tilpasset de politiske temaer og debatter. Det kræver fokus på virksomhedens foretningsmæssige behov og politiske prioriteringer.
 
Influenter skaber resultater for vores kunder ved at hjælpe kunden med at
  • Udarbejde de relevante budskaber
  • Identificere de rigtige målgrupper og modtagere
  • Vælge den rette timing
  • Finde det rette sted

Branche
Service

Ejerskab
Privat

Opgaveområder
Strategi, Forretningsudvikling, Politik

Opgave
At udarbejde en offentlig strategi for virksomheden, herunder kommunikationen m.m., i en meget konkurrence betonet branche, hvor pris ofte alene er afgørende.

Virkemidler
Analyser, dialog med kommuner og politikere, udarbejdelse af kommunikations materialer, strategien m.m.

Resultat
Kunden har i dag 20+ offentlige kunder, uden at de har været prispressere.