Influenter logo

Politisk kommunikation

Politisk kommunikation med Influenter bygger på tesen om, at du kun har ét skud i bøssen, når du henvender dig til en politiker. Når først du har afsendt materiale til den politiker, du vil i dialog med, så kan du ikke komme igen, hvis noget gik skævt. Og når det første møde er gennemført, er det på samme måde knald eller fald.

Derfor er det helt centralt, at din politiske kommunikation – både den skriftlige og den mundtlige – er gennemtænkt og veltilrettelagt.

Rationale, præcision, fordøjelighed

Når vi udvikler politisk kommunikation med vores kunder, arbejder vi ud fra tre principper.

Politisk rationale

For overhovedet at få ørenlyd, skal henvendelsen og mødeafholdelsen have politisk rationale. Opgaven går derfor ud på enten at placere dine interesser i en eksisterende politisk agenda, eller – hvis denne ikke eksisterer – at overbevise politikeren om, at han eller hun kan se potentialet i at sætte en ny politisk agenda.

Vi bistår dig i dette afklaringsarbejde gennem politisk analyse, forberedende dialoger i vores netværk – med både politikere, interesseorganisationer og andre interessenter – og vi hjælper med at formulere det politiske rationale.

Klarhed og præcision

Ministre og andre politikere har travlt – også med at læse. Indbakker, dueslag og postkasser flyder over med embedsmandsnotater, lovforslag, betænkninger, rapporter, samt presse- og borgerhenvendelser.

For at øge muligheden for at få politikerens opmærksomhed, skal budskaberne i din henvendelse derfor være klare og præcise. Grundreglen er, at du kun må henvende dig med én sag ad gangen. Tag aldrig flere issues med til en politiker – det vil undergrave klarheden i din henvendelse.

Dernæst skal henvendelsen og kommunikationen under mødet med politikeren være præcis. Med udgangspunkt i det politiske rationale, skal dine budskaber formuleres med kirurgisk præcision, og udgangspunktet skal altid være, at du har noget at give – ikke at du vil have noget.

Fordøjelighed og forståelighed

Endelig skal din henvendelse og kommunikationen under mødet være let fordøjelig og forståelig.

De fleste dokumenter i denne disciplin skal formuleres på en enkelt side eller to. Lange rapporter, komplicerede bilag og andre former for baggrundsstof hører ikke til i denne form for politisk kommunikation.

Det samme gælder dialogen under mødet med politikeren; vi taler om sagen – aldrig alt det rundt om sagen. Vi præsenterer os selv (hvem?), vi præsenterer det politiske rationale og den udfordring, der er forbundet med rationalet (hvorfor?), vi præsenterer din løsning på udfordringen (hvordan?), og vi gør det klart, hvor hurtigt du kan levere resultater (hvornår?).

Vi orkestrerer processen, skriver materialet og faciliterer mødet mellem dig og politikeren.

“Det er nemmere at komplicere en politisk fortælling, end det er at forenkle den”