Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Salg til det offentlige

Kom i dialog med det offentlige

Tal det samme sprog og sælg mere

Det offentlige (staten, regioner og kommuner) køber hvert år varer og tjenesteydelser for flere milliarder kroner fra private virksomheder. Det offentlige er derfor et vigtigt marked for virksomhederne.

Alligevel oplever mange virksomheder, at det er vanskeligt at komme i dialog med det offentlige marked. Ofte fordi de to sektorer ikke forstår hinanden, og ikke taler samme sprog. Virksomhederne taler ”salgssprog” og f.eks. kommunerne taler ”kommunsk”. Det er ærgerligt, for virksomhederne mister derved mulighed for salg og vækst, og kommunerne går glip af innovationskraft, der kan hjælpe med at håndtere de kommunale udfordringer.

Bryd lydmuren

Vores erfaring er, at det kan lykkes virksomhederne at bryde igennem den kommunale lydmur, når de tilegner sig viden om kommunerne og bliver i stand til at tale deres produkt ind i den kommunale sektors udfordringer, når først virksomhederne lærer at tale ”kommunsk”.

I Influenter taler vi flydende ”kommunsk”, og vi har viden, teoretisk og praktisk erfaring, samt netværk fra mange års arbejde i den kommunale sektor.

Branche
Service

Ejerskab
Privat

Opgaveområder
Strategi, Forretningsudvikling, Politik

Opgave
At udarbejde en offentlig strategi for virksomheden, herunder kommunikationen m.m., i en meget konkurrence betonet branche, hvor pris ofte alene er afgørende.

Virkemidler
Analyser, dialog med kommuner og politikere, udarbejdelse af kommunikations materialer, strategien m.m.

Resultat
Kunden har i dag 20+ offentlige kunder, uden at de har været prispressere.

Få den rigtige rådgivning når du skal sælge til det offentlige

En grundlæggende del af vores rådgivning og arbejde er, at vi hjælper virksomheder med viden om kommunerne, vi udarbejder analyser og laver research, ligesom vi udvikler realistiske forretningsmodeller tilpasset den enkelte virksomhed. Vi rådgiver om hvordan og på hvilket niveau en kommune skal kontaktes. Udover at forberede virksomhederne på deres møder med kommunerne, deltager vi gerne i møderne mellem virksomheden og kommunen.

Vi giver dig overblikket

For at få hul på det kommunale marked er det vigtigt at skabe et overblik over det: Hvilke kommuner ligger hvor, hvilke kommuner har allerede afsat et budget på området, eller hvor meget bruger kommunerne allerede i dag? Influenter har en indgående viden om, hvordan kommuners årshjul, budgetter, referater og indstillinger skal tolkes og forstås.

Bliv klogere på dine konkurrenter

På dette grundlag udarbejder vi analyser til virksomheden om, hvilken kommune de bør starte med, hvad er potentialet for virksomheden, og hvem er konkurrenterne på området. I den forbindelse fastlægger vi i samarbejde med virksomheden en handleplan med tidslinjer for, hvordan virksomheden kommer i en god og konstruktiv dialog med kommunerne.