Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Dorthe la Cour: Forsyningssektoren og kommunerne holdes i et bureaukratisk jerngreb

Reguleringen af forsyningsområdet fremstår for lægmænd som gammeldags, tunge og uforståelige. Målet er klart at sikre, at borgernes penge går til effektivt at løse forsyningsopgaven på vand, spildevand og affald.