Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Dorthe la Cour: 91 kommuner tabte i afbureaukratiseringslotteriet

“Ved første øjekast kan statsministerens velfærdsaftaler for syv af landets kommuner ligne en vindersag. Men hvis det er det eneste initiativ, der bliver taget for at nedbringe bureaukratiet, er det en regulær tabersag.”