Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Ulla Agerskov er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet i 1987 og efterfølgende videreuddannet fra Syddansk Universitet og 5-byernes lederuddannelse.

Ulla har været ansat i flere danske kommuner, de sidste 15 år som direktør. Hun har en bred erfaring inden for de fleste kommunale opgaveområder, herunder en stor viden og erfaring inden for ledelse, styring, organisation, udviklings- og forandringsprocesser, politiske beslutningsprocesser og den kommunale sektors samarbejde med private virksomheder.

Hun var som direktør med til at implementere kommunalreformen og gennemføre en fusion af to kommuner. Som direktør har hun således haft ansvar for udbud af opgaver og indgåelse af kontrakter med private virksomheder og har derigennem erhvervet sig stor viden om, hvordan det gode samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder etableres.

Ulla har i kraft af sin lange kommunale karriere et solidt netværk i den kommunale verden, og hun kan bistå virksomheder med viden om, hvordan den kommunale forvaltning og politiske organisation arbejder.

Ulla Agerskov