Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Sager

Strategisk samarbejde

En stor international virksomhed inden for sikkerhedsindustrien ønskede sig flere offentlige kontrakter og kontakter. Influenter udarbejdede en politiske analyse og på baggrund af den blev der lagt en plan for, hvordan kunden kunne opnå flere politiske venner.

Planen indeholdt også en række initiativer til, hvordan kunden kunne komme i dialog med det offentlige marked og hvordan kunden gennem OPI (Offentlig Private samarbejder) i fællesskab med andre virksomheder kunne skabe nye forretningsområder. Dette resulterede i flere spændende samarbejder på tværs af brancher og der blev indgået flere store offentlige kontrakter. 

I forlængelse heraf blev der indledt en dialog med relevante fagministre og politikere om, hvorvidt offentlige opgaver kunne løses af private virksomheder.  

Influenter konstaterede i forbindelse med et offentligt udbud, at den vindende part ikke opfyldte den gældende lovgivning blandt ved ikke at overholde gældende overenskomster. Gennem et §20-spørgsmål fik Influenter den ansvarlige minister i samråd om sagen, hvilket resulterede i udbuddet gik om.  

Salg til kommuner

En nystartet servicevirksomhed havde udfordringer med at få adgang til det offentlige marked. Influenter hjalp med at lave en profil for virksomheden målrettet til det offentlige marked. Dette arbejde omfattede kommunikationsstrategier for at sikre synlighed over for det offentlige. Hertil kom hjælp til at indgå strategiske samarbejder, som gik på tværs af brancher og fagskel. 

Gennem den rette kommunikation – Influenter kalder det at tale ”kommunsk” – blev dialogerne med kommunerne indledt inden området kom i udbud, hvorved virksomheden opnåede større forståelse og indsigt i kommunernes behov. Ved at lytte til og forstå kommunernes ønsker og behov oplevede virksomheden en væsentlig fremgang i salget til kommunerne. 

Det har resulteret i, at virksomheden i dag har flere kommuner, regioner og statslige institutioner som kunder. Virksomheden oplever også en vækst i efterspørgslen på serviceydelserne. 
En del af Influenters rådgivning bestod desuden af en gennemgang og analyse af kommunernes budgetaftaler for at identificere de kommuner, hvor virksomhedens ydelser var på agendaen både politisk og økonomisk. Herved kunne virksomheden optimere sine ressourcer og tid på at engagere sig med de kommuner, der viste størst potentiale og interesse for virksomhedens ydelser. 

En integreret del af Influenters rådgivning er hjælp til at udforme udbud, grøn profil, bæredygtighedsstrategi så vi hele tiden sikre at vores kunder er er et skridt foran sine konkurrenter.

Embedsværket

En næsten 100 år gammel virksomhed i restaurationsbranchen havde store udfordringer med kommunen, som løbende ændrede i rammevilkårene for virksomhedens virke.

Dette truede virksomhedens eksistens, da det var markante ændringer til anvendelse af udearealer og åbningstider. 

Influenter kontaktede flere lokalpolitikere for at opnå politisk støtte for virksomhedens sag, idet det var virksomhedens indtryk, at det var en lille gruppe af lokalpolitikere og embedsværket, der var modstander af virksomheden. Influenter opnåede gennem et øget fokus på og omtale af problemerne med ændringer i og tildeling af bevillinger at der blev indgået et kompromis i forhold til virksomhedens bevilling, som virksomheden var fuldt ud tilfreds med.