Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Røde tal på bundlinjen udelukker virksomheder fra offentlige udbud

Offentlige udbud stiller krav om overskud og egenkapitalen, der i kølvandet på corona krisen bliver svære at leve op til for især mange små og mellemstore virksomheder. På sigt vil det skabe en ond cirkel, skriver Henrik Hahn-Nissen fra Influenter.