Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Lotte Frank Kirkegaard

Lotte Frank Kirkegaard

Strategisk rådgiver i bæredygtighed og FNs verdensmål

FN Verdensmål

Strategi

Implementering

Udvikling

Lotte Frank Kirkegaard har en stærk ledelsesmæssig baggrund inden for CSR og bæredygtig forretningsudvikling. Lotte har siden 2015 arbejdet med FNs verdensmål udbredelse og implementering blandt virksomheder, kommuner og på regeringsniveau gennem rådgivning, kurser, workshops, konferencer, inspirationsoplæg og gennem tværsektorielle partnerskabsprojekter.

Lotte har arbejdet med små og mellemstore virksomheder i nærmest alle brancher – og hendes styrke er netop den brede erfaring, der gør hende stærk i at forstå virksomhederne drift og afkode deres udfordringer, behov og muligheder inden for bæredygtighed.

Analytisk kompetent

Lotte er kendt for at udfordre status quo og samarbejdspartnere og kunder giver udtryk for, at hun er engageret, idérig, meget analytisk og ekstremt effektiv, samtidig med, at hun har god forståelse for og evner at vægte de forretningsmæssige og politiske hensyn. Hun agerer kompetent og i øjenhøjde på alle niveauer i organisationen.

Lotte er tidligere netværksleder for et erhvervsnetværk med CS og FNS verdensmål som omdrejningspunkt, og er nu direktør i Kirkegaard Consult ApS., hvor hun hjælper SMV’er med strategisk forretningsudvikling med fokus på bla. FNs verdensmål.

Lotte Frank Kirkegaard