Henrik Hahn-Nissen

Henrik Hahn-Nissen har grundlagt flere virksomheder, herunder Meet over Coffee (et internationalt professionelt erhvervsnetværk), Politikerkanalen.dk (Web TV kanal for politikere) samt Influenter. Han er særlig rådgiver og direktør i Influenter, hvor han rådgiver flere virksomheder inden for flere brancher, og han har sin daglige gang på Christiansborg. Henrik har gennem mange år opbygget et solidt politisk netværk.

Med sit engagement og store passion inden for politik samt innovative tilgang til opgaver kan Henrik åbne døre for virksomheder, der ønsker taletid hos de relevante beslutningstagere.

LinkedIn

Bente Abildstrøm

Bente Abildstrøm er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1978 med efterfølgende 8 ugers lederuddannelse fra Forvaltningshøjskolen (KIOL) i 1989.

Hun har samlet mere end 30 års ledelseserfaring fra kommunale, amtskommunale, statslige og semioffentlige ansættelser som kommunaldirektør, HR chef og administrationschef. Hun har senest været administrationschef på Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet. I sine øvrige ansættelser har hun bl.a. deltaget i fastlæggelse og implementering af strategi og mål. Hun har desuden haft ansvar for styring af projekter vedr. organisationsudvikling og forandringsledelse. Stillingerne som administrationschef har bl.a. omfattet ansvar for virksomhedens økonomi, HR, IT og jura (udbud og kontrakter).

Hun har altid haft fokus på, at administrative enheder effektivt og smidigt skal understøtte virksomhedernes kerneområder.

LinkedIn

Ulla Agerskov

Seniorrådgiver og uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet i 1987 med efterfølgende videreuddannelse fra Syddansk Universitet og 5-byernes lederuddannelse.

Har siden været ansat i flere danske kommuner – de seneste 15 år som direktør. Ulla Agerskov har en bred erfaring inden for de fleste kommunale opgaveområder – herunder en grundig viden og erfaring indenfor ledelse, styring, organisation, udviklings- og forandringsprocesser, politiske beslutningsprocesser og den kommunale sektors samarbejde med private virksomheder.

Var som direktør endvidere med til at implementere kommunalreformen og gennemføre en fusion af to kommuner. Som direktør har hun således haft ansvar for udbud af opgaver og indgåelse af kontrakter med private virksomheder og har derigennem erhvervet sig stor viden om, hvordan det gode samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder etableres.

Ulla har i kraft af sin lange kommunale karriere et solidt netværk i den kommunale verden og kan bistå virksomheder med viden om, hvordan den kommunale forvaltning og politiske organisation arbejder.

LinkedIn

Dorthe la Cour

Dorthe la Cour er uddannet jurist og journalist og har derudover mange års erfaring inden for dansk lokal- og regionalpolitik. Hun har arbejdet i produktionsvirksomheder, interesseorganisationer, på universiteter og hos rådgivende virksomheder. Med mere end 20 år i politik har hun haft mulighed for at arbejde med alle aspekter af offentlig forvaltning. Hun har desuden siddet i adskillige bestyrelser heriblandt Vestforbrændingen og Mødrehjælpen.
En kombination af erfaring og engagement gør Dorthe til en enestående kandidat til at rådgive virksomheder, der ønsker at sælge til det offentlige.

Seniorrådgiver Dorthe La Cour bygger broen – det eneste virksomheden skal gøre er at vedligeholde den.

LinkedIn

Emma Marie Borup

Emma er kreativ og løsningsorienteret i sit arbejde. Hendes nordjyske rødder bidrager med kritisk bevågenhed og stor arbejdsomhed, hvor detaljen får lov at spille en vigtig rolle.

Hos Influenter forestår Emma rådgivning med omdrejningspunkt i juridisk analysearbejde. Klientinddragelse anser hun som et bærende element, hvor både ærlighed og fortrolighed bidrager til, at det fælles mål opnås.

Emma kommer fra universitetsverdenen, hvor hun har arbejdet inden for forskningsområdet offentligretlig regulering og administration. Hun har færdiggjort sin bachelor i jura – og er i gang med kandidaten.

LinkedIn

Anne Ranum Isaksen

Anne Ranum Isaksen er en ambitiøs kandidatstuderende i Kommunikation på Roskilde Universitet. Udover at have læst sin bachelor i Engelsk og Kommunikation har hun valgt at udvide sine horisonter inden for det kommunikative felt ved at supplere med bl.a. Journalistik, Retorik, Public Relations og Human Ressource Management. Denne brede vifte af viden gør hende til en stærk medarbejder i vores kommunikationsafdeling.

Hos Influenter varetager hun størstedelen af opgaverne inden for kommunikation – lige fra test og design af hjemmesider til udarbejdelse af præsentationer.

Anne har en høj arbejdsmoral og kombineret med sin perfektionisme, kan der garanteres for gennemarbejdet og veludført arbejde.

LinkedIn