Profiler

Henrik Hahn-Nissen

Særlig rådgiver og CEO

Henrik Hahn-Nissen har grundlagt flere virksomheder, herunder Meet over Coffee (et internationalt professionelt erhvervsnetværk), Politikerkanalen.dk (Web TV kanal for politikere) samt Influenter.

Han er særlig rådgiver og direktør i Influenter, hvor han rådgiver virksomheder inden for flere brancher, og han har sin daglige gang på Christiansborg. Henrik har gennem mange år opbygget et solidt politisk netværk.

Med sit engagement og store passion inden for politik samt innovative tilgang til opgaver kan Henrik åbne døre for virksomheder, der ønsker taletid hos de relevante beslutningstagere.

Anders Johansson

Seniorrådgiver

Anders Johansson har oprindeligt en baggrund inden for den maritime branche bl.a. som skibsreder, investor, iværksætter og selvstændig. Han har derfor en stærk kommerciel indsigt.

De seneste ti år har Anders været politisk aktiv både kommunalt og landspolitisk, bl.a. som viceborgmester og fhv. medlem af Folketinget, hvor han var erhvervspolitisk- og kommunalordfører. Anders er vant til at manøvrere i den politiske verden på øverste niveau med ministrer, borgmestre, særlige rådgivere, MF’ere og ledende embedsfolk.

Anders er klar til at bistå med seriøs interessevaretagelse. Hans timing i forhold til den politiske agenda, samt gode relationer til de rette beslutningstagere, er afgørende for succes.

Bente Abildstrøm

Seniorrådgiver

Bente Abildstrøm er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1978 med efterfølgende 8 ugers lederuddannelse fra Forvaltningshøjskolen (KIOL) i 1989.

Hun har samlet mere end 30 års ledelseserfaring fra kommunale, amtskommunale, statslige og semioffentlige ansættelser som kommunaldirektør, HR chef og administrationschef.

Hun har senest været administrationschef på Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet. I sine øvrige ansættelser har hun bl.a. deltaget i fastlæggelse og implementering af strategi og mål. Hun har desuden haft ansvar for styring af projekter vedr. organisationsudvikling og forandringsledelse. Stillingerne som administrationschef har bl.a. omfattet ansvar for virksomhedens økonomi, HR, IT og jura (udbud og kontrakter).

Bente har altid haft fokus på, at administrative enheder effektivt og smidigt skal understøtte virksomhedernes kerneområder.

Dorthe la Cour

Seniorrådgiver

Dorthe la Cour er uddannet jurist og journalist og har derudover mange års erfaring inden for dansk lokal- og regionalpolitik. Hun har arbejdet i produktionsvirksomheder, interesseorganisationer, på universiteter og hos rådgivende virksomheder. Med mere end 20 år i politik har hun haft mulighed for at arbejde med alle aspekter af offentlig forvaltning.

Hun har desuden siddet i adskillige bestyrelser heriblandt Vestforbrændingen og Mødrehjælpen. En kombination af erfaring og engagement gør Dorthe til en enestående kandidat til at rådgive virksomheder, der ønsker at sælge til det offentlige.

Seniorrådgiver Dorthe La Cour bygger broen til det offentlige marked – det eneste virksomheden skal gøre er at vedligeholde den.

Ulla Agerskov

Seniorrådgiver

Ulla Agerskov er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet i 1987 og efterfølgende videreuddannet fra Syddansk Universitet og 5-byernes lederuddannelse.

Ulla har været ansat i flere danske kommuner, de sidste 15 år som direktør. Hun har en bred erfaring inden for de fleste kommunale opgaveområder, herunder en stor viden og erfaring inden for ledelse, styring, organisation, udviklings- og forandringsprocesser, politiske beslutningsprocesser og den kommunale sektors samarbejde med private virksomheder.

Hun var som direktør med til at implementere kommunalreformen og gennemføre en fusion af to kommuner. Som direktør har hun således haft ansvar for udbud af opgaver og indgåelse af kontrakter med private virksomheder og har derigennem erhvervet sig stor viden om, hvordan det gode samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder etableres.

Ulla har i kraft af sin lange kommunale karriere et solidt netværk i den kommunale verden, og hun kan bistå virksomheder med viden om, hvordan den kommunale forvaltning og politiske organisation arbejder.

Christina Flindt Bach

Kontaktchef

Christina Flindt Bach har en solid salgserfaring, og hun sidder i en skolebestyrelse på sit 9. år, hvor hun også har siddet med i ansættelsesudvalg af både lærere og ny skoleleder, hvilket giver hende et godt indblik i den politiske verden.

Gennem årene har Christina opbygget et solidt netværk inden for flere brancher. Hun har været med til at drive en familiejet virksomhed, hvor hun blandt andet stod for forhandlinger af indkøbsaftaler, samt deltaget i kundeevents. Senest har Christina arbejdet med større projektsalg.

Det er forståelsen af spændingsfeltet mellem salg og det offentlige system samt forståelsen af projektsalg, der gør Christina i stand til at rådgive vores kunder om, hvordan de får den offentlige sektor som kunde.

Jawarhar Lal Matu

Direktør for det Internationale Marked

I mere end 30 år har Jawarhar arbejdet med at bygge en stærk erhvervsbro mellem det danske og asiatiske marked, hvilket har givet ham enorm viden indenfor ingeniørarbejde, telekommunikation og andre industrier (som medicin, energi og møbler etc.).

Han har været international direktør og projektleder i flere virksomheder og kan derfor bistå med bl.a. at finde outsourcing partnere, finde investorer i ind- og udland, samt rådgive om import og eksport mellem Danmark og Asien.

Med hans stærke netværk har han mange kontakter i erhvervslivet og i det politiske, både på regerings- og ambassadeniveau. Derudover har han tidligere været formand for Indian Danish Chamber of Commerce. Hans store kendskab til kulturen er en uvurderlig styrke, når vejen til det asiatiske marked skal åbnes for danske virksomheder. Han har desuden deltaget i adskillige danske delegationer til Indien, hvilket yderligere har forstærket hans politiske og erhvervsorienterede netværk, særligt mellem Danmark og Indien.

Anne Sofie Zonkjer

Kommunikationschef

Anne-Sofie kommer fra Politikerkanalen, hvor hun som Marketingchef stod for planlægning, fremdrift og daglig drift, styrede kampagner, nyhedsbreve, sociale medier, lavede interviews og producerede podcast.

Før dette arbejdede hun som projektleder, hvor hun vedligeholdte hjemmesider, rådgav kunder, lavede tekster både til annoncer og hjemmesider. Opsatte kampagner på sociale medier(tekst, opsætning, målgruppe, budget osv.), og var projektleder på flere større web-løsninger for kunder, GDPR-ansvarlig, og holdte foredrag for kunder mm.

Gennem årene har Anne-Sofie vist at hun er løsningsorienteret, og har en bred erfaring inden for skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation, kort sagt alt der kommer ind over en kommunikationsafdelings bord.

Line Sølvsten

Researcher

Josefine Nørremark Jansen

Piccoline