Om os

Influenter er en hastigt voksende virksomhed, hvis vision dels er med integritet og professionalisme effektivt at repræsentere kunders interesser, dels at være Europas foretrukne rendyrkede lobbyvirksomhed og betroede rådgiver.
Vi mener, at kernen i lobbyisme – og dermed i vores mission – er at invitere til dialog ved at bygge koalitioner, som sikrer forbindelser for virksomheder, der ønsker taletid hos de relevante beslutningstagere.

Lobbyisme åbner muligheden for, at organisationer og virksomheder kan blive hørt samt få indflydelse i den politiske proces. Med netværk i det politiske system og i det private arbejdsmarked er Influenter bindeleddet, der giver optimal indflydelse og samarbejde mellem virksomheder eller organisationer og de relevante beslutningstagere. Influenter er med i hele processen, men når sagen er fremlagt for de relevante beslutningstagere, overlades taletiden til kunden og beslutningstagerne, så kunden når sine mål. Influenter bistår naturligvis også med denne del af processen, men dialogen foregår direkte mellem kunden og beslutningstagerne.

Influenter er tilknyttet en række influenter, der er specialister i at få et budskab frem til de relevante beslutningstagere. Vores influenter er erfarne politikere og/eller erhvervsfolk, der er hjemmevante i det politiske miljø og har et indgående kendskab til de politiske såvel som de embedsmæssige beslutningsprocesser.

Hos Influenter arbejder vi med kommerciel, politisk og kommunal lobbyisme. Vi er eksperter i kommuner og hjælper virksomheder og organisationer med at forstå det kommunale marked samt rådgiver i,  hvordan der på bedste vis navigeres rundt i det politiske system.

Influenter tilbyder

…taletid

Vi inviterer til et strategisk samarbejde, som ikke kan etableres gennem normale kanaler. Vi sørger for, at din virksomhed eller organisation får direkte kontakt til de relevante beslutningstagere.

…indflydelse

Vi sørger for, at din virksomhed eller organisation bliver præsenteret for resultatskabende kontakter, der kan få indflydelse på dine fremtidige mål.

…de rette forbindelser

Vi arbejder lokalt, regionalt, nationalt samt internationalt og hjælper din virksomhed eller organisation med at etablere et stort politisk netværk.

…fortrolighed

Vi ønsker, at vores kunder har tillid til, at alle givne oplysninger håndteres i al diskretion og ser derfor en vigtighed i at fremhæve vores tavshedspligt overfor nuværende såvel som fremtidige kunder.

Der kan læses mere om Influenters fortrolighedserklæring på følgende link

Influenter er tilsluttet ”principper for god lobbyisme”, hvilket der kan læses mere om her

Hvem er vi?

Henrik Hahn-Nissen

Særlig rådgiver, CEO

Læs mere

Bente Abildstrøm

Seniorrådgiver

Læs mere

Ulla Agerskov

Seniorrådgiver

Læs mere

Dorthe la Cour

Seniorrådgiver

Læs mere

Emma Marie Borup

Rådgiver

Læs mere

Anne Ranum Isaksen

Kommunikation og markedsføring

Læs mere