Influenter logo

Spidskompetencer

+4570555507

Niels Hörup

Bestyrelsesmedlem

Niels Hörup er finansielt uddannet og har desuden en HD i Organisation & Ledelse fra CBS med speciale i HR og Innovation. Han har siden de unge år levet i krydsfeltet mellem den finansielle sektor og erhvervslivet på den ene side, samt foreningsliv, politisk arbejde og offentlig forvaltning på den anden.

Det har givet betydelig viden, kompetence og praktisk erfaring i muligheder og potentiale i begge sektorer – og ikke mindst muligheden for offentligt-privat samarbejde og innovation, herunder den grønne omstilling.

Niels har gennem årene opnået bred rådgivnings- og ledelseserfaring – dels i arbejdet (+20 år) med SMV-er og børsnoterede virksomheder i Nordea og Nykredit, men også som borgmester i Solrød Kommune (16 år) samt formand/næstformand (12 år) for KKR Sjælland, hvor Kommunernes Landsforenings regionale samarbejde er forankret i forhold til at arbejde udviklingsorienteret med kommuners vilkår og virke i bred forstand.

En permanent søgen efter forbedringsmuligheder startede i Nordea. Det er blevet og videreført og forstærket i forhold til Niels’ politiske arbejde, hvor tilgangen har smittet af på kommunernes måde at servicere borgere og virksomheder på, samt ikke mindst præget det kommunale arbejde med den grønne omstilling inspireret af Triple Helix metoden.

Niels er ledelsesrådgiver, første viceborgmester i Solrød Kommune, bestyrelsesformand i ARGO I/S, bestyrelsesformand i Solrød Biogas A/S, samt bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening.