Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Niels Hörup (59 år) er finansielt uddannet suppleret med en HD i Organisation & Ledelse (CBS) med speciale i HR og Innovation. Han har siden de unge år levet i krydsfeltet mellem den finansiel sektor og erhvervsliv på den ene side, og på den anden side forenings-/politisk arbejde med offentlig forvaltning.

Det har givet betydelig viden, kompetence og praktisk erfaring i muligheder og potentiale i begge sektorer – og ikke mindst muligheden for Offentligt-Privat Samarbejde & Innovation og den nødvendige grønne omstilling – med fokus på effekter og resultater.

Niels har gennem årene opnået bred rådgivnings- og ledelsesmæssig erfaring – dels i arbejdet (+20 år) med SMV-er og børsnoterede virksomheder i Nordea og Nykredit, men også som borgmester (16 år) og formand/næstformand (12 år) for KKR Sjælland, hvor Kommunernes Landsforenings regionale samarbejde er forankret i forhold til at arbejde udviklingsorienteret med kommuners vilkår og virke i bred forstand.

En permanent søgen efter forbedringsmuligheder startede i Nordea. Det er blevet og videreført og forstærket i forhold til hans politiske arbejde, hvor tilgangen har smittet af på kommunernes måde at servicere borgerne og virksomheder på, og ikke mindst præget det kommunale arbejde med den grønne omstilling inspireret af Triple Helix metoden.

Niels er selvstændig ledelsesrådgiver, 1. viceborgmester i Solrød Kommune, bestyrelsesformand i ARGO I/S, bestyrelsesformand i Solrød Biogas A/S og bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening.

Niels Hörup