Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Modenhedsanalyse – Offentlig sektor

Strategi, forretningsplan og politik

Offentlige virksomheder er styret af politiske målsætninger via politikker, strategier, koalitionsaftaler og budgetaftaler, suppleret med løbende mål fra de årlige målprocesser. Det gør det komplekst at sikre at virksomhedens strategi, forretningsplan og politiske linje kontinuerligt er relevante og tilpasset til virksomhedens overordnede målsætninger.
 
Graden af sammenspillet mellem strategi, forretningsplan og politisk vilje afgør hvor moden den offentlige virksomhed er. Influenter kalder det en modenhedsanalyse. Et redskab, der gør det muligt at prioritere, hvad virksomheden skal arbejde med for at få endnu større succes.
 
Influenter skaber resultater for vores kunder ved at hjælpe kunden med at:
  • udarbejde en modenhedsanalyse, der skaber overblik over sammenhængen mellem virksomhedens strategi, forretningsplan og politiske linje
  • skabe overblik over virksomhedens modenhed og dermed identificer virksomhedens udviklingspotentialer
  • tilpasse strategi, forretningsplan og politisk linje, så de understøtter virksomhedens overordnede mål