Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Lone Stensig Jakobsgaard​

Seniorrådgiver

Lone Stensig Jakobsgaard har i omkring 30 år arbejdet i spændfeltet virksomheder, organisationer, erhvervsfremmesystem, stat og kommuner. Arbejdet er præget af at skabe, indgå og videreudvikle partnerskaber, have fokus på vækst og interessevaretagelse for mange forskellige brancher. I den forbindelse har hun gennem årene opbygget et meget solidt og stort netværk.

Lone er en af medstifterne af Danske Soloselvstændige, der er etableret som interesseorganisation for Danmarks knap 170.000 soloselvstændige. Hun fungerer her som næstformand og politisk ordfører. Hun bidrager kontinuerligt med input til, hvorledes små selvstændige kan udvikle deres forretninger og få optimale vilkår for at drive virksomhed i Danmark.

Som sparringspartner vil Lone med sit engagement og viden kunne bidrage til at udvikling af forretninger, projekter og partnerskaber. Der er fokus på den praktiske hverdag og implementering, så det bliver muligt for en virksomhed eller organisation at håndtere en verden i konstant forandring. Der er et blik på væsentligheden af en given opgave er samlet omkring det rette hold, der er udstyret med et mandat til at skabe resultater gennem handleplaner og engagement.

Hun har derudover ekspertise som projektudvikler, og kan hjælpe med at pege på kanaler til funding og puljer, der kan sætte strøm i innovative projekter hos kunder, netværk og organisationer.

Lone Jakobsgaard