Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Karina Bergmann er et politisk tænkende og handlende væsen’, der bruger det meste af sin vågne tid på politik. Med sig har hun ti års erfaring fra et politisk parti, sit nuværende hverv som politiker i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og sit civile arbejde som public affairs-rådgiver for en række sociale organisationer og virksomheder.

Det er hende du henvender dig til, når du skal have udviklet og vedtaget en given politik på et område. Fra sin tid som partner i Re-Mind/Bureauet for Social Ansvarlighed og social lobbyist for organisationen Life Changes, har Karina både afholdt workshops om ‘hvordan du kommer igennem til magthaverne og beslutningstagerne’, politisk kommunikation og interessevaretagelse samt sat møder op med ministre, folketingsmedlemmer og embedsmænd.

Karina bistår ligeledes med profilering af dig, din organisation eller virksomhed. Hun formår at sætte din sag på den politiske dagsorden lokalt, kommunalt, regionalt eller nationalt. Og hun medietræner dig til videoer, tv-optrædener og -debatter samt foretræde for politiske udvalgsmedlemmer.

Karina Bergmann