Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Jacob Lund

Jacob M. Lund

Director of Public Affairs

Jacob Lund har haft kommunikation, strategi og politisk interessevaretagelse som omdrejningspunkter i hele sit professionelle liv. Han har mange gange løst opgaver for virksomheder og organisationer, som enten ville have adgang til det offentlige marked, eller som havde brug for at få ændret love og regler.

Jacob har evnen at kunne læse sig ind i kundernes virkelighed og så oversætte deres udfordringer, så politikerne kan forstå det. Han kan også finde den løsning, der binder en kunde og en politiker sammen.

Ved flere lejligheder, og i forskellige lande, har Jacob lykkedes med at ændre regeringers holdninger og handlinger. Han har haft ansvar for Public Affairs i en række lande, og ved, hvordan man opbygger stærke netværk på tværs af grænserne. Jacob er ekspert i at få indflydelse på politiske processer, også på EU-niveau, hvor han blandt andet har påvirket og formet et EU-direktiv fra start til endelig implementering i en række medlemslande.

Jacob Lund

Public Affairs

Kommunikation

Politiks strategi

Politisk interessevaretagelse