Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Influenters SDG17 mål

En bedre verden for alle, nu og fremover

De 17 bæredygtighedsmål, SDG17, som FN har fastsat, er lavet for at verden skal være mere økonomisk, social og ikke mindst miljømæssig bæredygtig. Det skal sikre, at alle i verden skal have lige mulighed for leve et godt liv, ikke kun nu, men også fremover: At fremtidige generationer har samme gode muligheder og dermed sikre at vi ikke bare aflevere verden i samme stand, som vi modtog, men endnu bedre.

Virksomheder får ikke succes i en verden, der ikke fungerer for alle

I Danmark ligger vi faktisk allerede på en anden plads i verden ift. at indfri bæredygtighedsmålene. Det er noget at være stolt af. Nu kan vi enten hvile på laurbærrene, eller vi kan blive ved med at gå foran. Influenter bakker naturligvis op om, at den danske regering har forpligtet Danmark at leve op til SDG17. Vi ønsker, at Danmark fortsat skal gå foran og vise vejen for resten af verden. Derfor er det naturligt for os i Influenter at implementere SDG17 i vores forretningsmodel. Ikke kun i den måde, vi driver forretning på, men også i den måde, vi møder vores kunder på.

Influenter har valgt at fokusere på to af de 17 verdensmål, som vi for nuværende arbejder med og udfra.

Verdensmål 8

– Anstændige jobs og økonomisk vækst, delmål 8.3,8.4 og 8.5

Vi har vores fokus på en udvikling, der skaber anstændige jobs og støtter iværksættere og innovation. Størstedelen af de danske virksomheder er små og mellemstore virksomheder, også kalder SMV’er og vi mener, at disse skal hjælpes frem, da de har en stor indflydelse på og er meget vigtige for det samfund, de virker indenfor. Det er ikke kun de store virksomheder, som skal have adgang til finansielle tjenesteydelser eller som skal gå efter en bæredygtig produktion, det skal SMV’erne også.

Beskæftigelse og anstændige jobs for alle

Influenter har indgået et partnerskab med Powerjobsøgerne, som bidrager til at opnå beskæftigelse og anstændige jobs for alle. Internt i Influenter er det vigtigt for os, at vores medarbejdere trives og derfor har vi blandt andet indført en firedags arbejdsuge, som led i vores ønske om, at der skal være balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Verdensmål 17

– Partnerskab for handling, delmål 17.7, 17.16 og 17.17

Vi har fokus på at sætte virksomheder og mennesker sammen i meningsfulde partnerskaber, som skaber værdi og vækst for alle, i rammerne af SDG17 og bæredygtig udvikling. Partnerskaber er for Influenter et middel til at løse udfordringerne på tværs af offentlige sektorer og politiske områder. Verdensmålet kan bringe partnere sammen omkring et fælles sæt af mål og prioriteter. Influenter ser dette verdensmål som rammeskabende for mange af de øvrige verdensmål, idet succes inden for dem opnås gennem partnerskaber mellem aktører, der ønsker at sætte handling bag ordene.

Partnerskaber for bæredygtig udvikling

Det forpligter at bygge effektive partnerskaber for bæredygtig udvikling,  derfor har Influenter indgået et partnerskab med Milton Around the World, som er med til at skabe bæredygtige verdensborgere i en ung alder. Influenter vil fremadrettet indgå i andre partnerskaber, der bygger på de erfaringer, vi har med partnerskaber og de strategier, vi har for at omsætte verdensmålene i konkrete tiltag.

Du kan læse meget mere om FN’s Verdensmål her.