Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Bestyrelsen

Influenters bestyrelse

Mød Influenters bestyrelse, som består af fem medlemmer. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse, strategi og udvikling af Influenter. Det sker i tæt samarbejde med den daglige ledelse, derfor lægges der stor vægt på medlemmernes kompetencer.

Bestyrelsen har erfaring, viden og netværk inden for Influenters ni kerneområder bl.a. Public Affairs – interessevaretagelse, PR og kommunikation, Salg til det offentlige og salg til Forsvaret. Det gør bestyrelsen godt rustet til at støtte Influenters udvikling og sikre den sparring, som den daglige ledelse ønsker.

Bestyrelsesformand

Steen Andersen
Steen Andersen

Bestyrelsesmedlem

Bente Abildstrøm
Bente Abildstrøm

Bestyrelsesmedlem

Carl Holst, Director
Carl Holst

Bestyrelsesmedlem

Anne Christiane Castenschiold Bill
Anne Christiane Castenschiold Bill

Bestyrelsesmedlem

Niels Hörup
Niels Hörup