Hvad er lobbyisme

Lobbyisme er forsøg på at påvirke politiske beslutninger via en lobbyist, der optræder på vegne af en anden person eller interessegruppe. En lobbyist er en person, der driver lobbyvirksomhed, dvs. forsøger at påvirke betydningsfulde eller indflydelsesrige personer i bestemte sager.

Lobbyisme åbner muligheden for, at organisationer og virksomheder kan blive hørt samt få indflydelse i den politiske proces. Med netværk i det politiske system og i det private arbejdsmarked er Influenter bindeleddet, der giver optimal indflydelse og samarbejde mellem virksomheder eller organisationer og de relevante beslutningstagere. Influenter er med i hele processen, men når sagen er fremlagt for de relevante beslutningstagere, overlades taletiden til kunden og beslutningstagerne, så kunden når sine mål. Influenter bistår naturligvis også med denne del af processen, men dialogen foregår direkte mellem kunden og beslutningstagerne.

Bliv ringet op