Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Er det ansvarsfraskrivelse?

Ved en gennemgang af alle kommunernes politiske budgetaftaler ses, at et af de mest markante fald er antallet af kommuner, der mener, de er økonomisk udfordret. Det tal er faldet fra 41 kommuner i 2020 til tre kommuner i 2021.