Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Ekskursioner

Målrettede ekskursioner

Influenter tager vores kunder med på mere målrettede ekskursioner tilrettelagt med specifikke politiske temaer eller fokus.  

Folkemøder
Influenter planlagde deltagelsen i Folkemødet for en formand for en brancheforening. Influenter bistod med rådgivning og deltagelse forud for og under hele Folkemødet ved blandt andet at arrangere møder med Partiformænd og andre relevante politikere, og ved at forberede talepapirer for deltagelse i debatpaneler, samt forberede og gennemføre briefinger forud for deltagelsen i de relevante debatter. 

Christiansborg
Influenter 
planlagde og gennemførte en ekskursion på Christiansborg for Erhvervshus Hovedstaden og en del af deres virksomheder. Fokus var på EU og EU’s betydning for erhvervslivet og frihandlen, på FNs Verdensmål (SDG17) og hvilken betydning de har i hverdagspolitikken. I forbindelse med ekskursionen have Influenter havde arrangeret besøg ved flere relevante politikkere.