Det kommunale marked

Rådgivning

Danske kommuner køber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 1 milliard kr. fra private virksomheder. Kommunerne er derfor et vigtigt marked for virksomhederne.

Alligevel oplever mange virksomheder, at det er vanskeligt at komme i dialog med det kommunale marked. Ofte fordi de to sektorer ikke forstår hinanden, og ikke taler samme sprog. Virksomhederne taler ”salgssprog” og kommunerne taler ”kommunsk”. Det er ærgerligt, for virksomhederne mister derved mulighed for salg og vækst, og kommunerne går glip af innovationskraft, der kan hjælpe med at håndtere de kommunale udfordringer.

Vores erfaring er, at det kan lykkes virksomhederne at bryde igennem den kommunale lydmur, når de tilegner sig viden om kommunerne og bliver i stand til at tale deres produkt ind i den kommunale sektors udfordringer, når først virksomhederne lærer at tale ”kommunsk”.

I Influenter A/S taler vi flydende ”kommunsk”,  og vi har viden, teoretisk og praktisk erfaring, samt netværk fra mange års arbejde i den kommunale sektor. En grundlæggende del af vores rådgivning og arbejde er, at vi hjælper virksomheder med viden om kommunerne, vi udarbejder analyser og laver research, ligesom vi udvikler realistiske forretningsmodeller tilpasset den enkelte virksomhed. Vi rådgiver om hvordan og på hvilket niveau en kommune skal kontaktes. Udover at forberede virksomhederne på deres møder med kommunerne, deltager vi gerne i møderne mellem virksomheden og kommunen.

Bliv ringet op

Analyser

For at få hul på det kommunale marked er det vigtigt at skabe et overblik over det: Hvilke kommuner ligger hvor, hvilke kommuner har allerede afsat et budget på området, eller hvor meget bruger kommunerne allerede i dag? Influenter har en indgående viden om, hvordan kommuners årshjul, budgetter, referater og indstillinger skal tolkes og forstås.

På dette grundlag udarbejder vi analyser til virksomheden om, hvilken kommune de bør starte med, hvad er potentialet for virksomheden, og hvem er konkurrenterne på området. I den forbindelse fastlægger vi i samarbejde med virksomheden en handleplan med tidslinjer for, hvordan virksomheden kommer i en god og konstruktiv dialog med kommunerne.

Bæredygtighedsbarometer

Vi tager temperaturen løbende hos kommunerne i forhold til bæredygtighed. Vi spørger ind til alt fra, om der er en strategi på bæredygtighedsområdet, om den er implementeret, til om den enkelte lokalpolitiker mener, at der gøres nok i deres kommune, og om strategien er vidtrækkende nok.

Vi laver løbende nyheder om, hvordan det står til med bæredygtighed i de danske kommuner.

FN’s Verdensmål – SDG17

Vi hjælper vores kunder med at bruge SDG17 målene strategisk, så de sikre sig, at det er de rette verdensmål, de arbejder med over for den enkelte kommune.

70 % af kommunerne nævner bæredygtighed som en parameter i forbindelse med deres seneste budgetaftaler. Derfor er det vigtigt at have både en SDG17 politik og en grøn politik for at opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til at få kommunerne som kunder.

Kommunernes Landsforening har udsendt en vejledning om, hvilke verdensmål KL mener, at kommunerne skal arbejde med. I takt med at FN’s verdensmål vinder mere og mere indpas, så er vigtigheden i at kunne synliggøre de rette mål blevet mere afgørende.

Læs meget mere om FN Verdensmål her.