Influenter logo

Content creation

Alle kan skrive, men få kan skrive tekster, der flytter holdninger, agendaer, markeder og magt.

Vi lukker skribenterne ud af blækhuset, når den strategiske kurs er sat og de politiske målsætninger er formuleret. Herfra tager vores content creators over for at skrive politiske one pagere, white papers, kampagnetekster og stramt strukturerede notater.

Influenters skribenter arbejder med journalistik, kommerciel tekstforfatning, corporate kommunikation og pressedækning.

De 3 P’er

Pointe

Enhver tekst har en bærende pointe, et kommunikationsmål, som skal indfries og tilpasses relevante kommunikationskanaler. Vores content creators er eksperter i at skære ind til benet for at få pointen til at stå stærkest muligt.

Første skridt i skrivningen er derfor altid at identificere pointen – eller pointerne.

Prioritering

God kommunikation handler også om alt det, vi vælger ikke at fortælle. Dette princip gælder i særlig grad, når man henvender sig til politikere, hvis indbakker, dueslag og postkasser i forvejen er overbelastede.

Vi skriver kort – oftest kun en enkelt side – når vi henvender os til en politiker. Denne form for stramt prioriteret content, giver modtageren hurtigt overblik over vores pointe. Succeskriteriet er altid, at vi bliver inviteret til et møde.

Vi anvender også kort er godt-princippet, når vi skriver til alle andre genrer inden for public affairs, presse og corporate kommunikation.

Præcision

Når budskaberne er prioriteret, gælder det præcisionen. Politik handler om holdninger, men i høj grad også om tal og om hvem-siger-hvad? Vores skribenter er trænet i principperne for god politisk kommunikation; de er velorienterede, de skriver præcist, de skaber overblik for læseren, og de konverterer kompleksitet til enkelhed.

Resultatet er content, der skaber møder med politikere, presseomtale, likes og interaktion, samt værdifulde henvendelser til din virksomhed eller organisation.

“Forudsætningen for effektiv kommunikation ligger i hensigten”

– Jacob Egevang