Strategisk samarbejde

En stor international virksomhed inden for sikkerhedsindustrien ønskede sig flere offentlige kontrakter og kontakter. Influenter udarbejdede en politiske analyse og på baggrund af den blev der lagt en plan for, hvordan kunden kunne opnå flere politiske venner.

Planen indeholdt også en række initiativer til, hvordan kunden kunne komme i dialog med det offentlige marked og hvordan kunden gennem OPI (Offentlig Private samarbejder) i fællesskab med andre virksomheder kunne skabe nye forretningsområderDette resulterede i flere spændende samarbejder på tværs af brancher og der blev indgået flere store offentlige kontrakter. 

I forlængelse heraf blev der indledt en dialog med relevante fagministre og politikere om, hvorvidt offentlige opgaver kunne løses af private virksomheder.  

Influenter konstaterede i forbindelse med et offentligt udbud, at den vindende part ikke opfyldte den gældende lovgivning blandt ved ikke at overholde gældende overenskomster. Gennem et §20-spørgsmål fik Influenter den ansvarlige minister i samråd om sagen, hvilket resulterede i udbuddet gik om.  

Bliv ringet op