Cases

Kunde:

Få kommuner til at benytte vores software (Topledelse)

Influenter:

Analyse på hvilken kommuner, som var modne til dette software.
Gennem målrettede møder med politikere og embedsfolk fik Influenter præsenteret udbyttet ved dette software.

Kunde:

Undersøgelse om det kommunale var klar til deres produkt (Healthcare)

Influenter:

Vi udpegede fem kommuner, som var åbne for dialogen, og gennemførte indledende møder. Efter disse møder og efterfølgende rapport på undersøgelsen, har kunden valgt ikke at lancere produktet, da markedet endnu ikke er modent.

Kunde:

Staten har lavet fejl i forbindelse med et statsligt udbud (Fortroligt)

Influenter:

Efter flere borger henvendelser fik vi stillet et §20 spørgsmål, som igen udløste et samråd med ministeren for området.

Kunde:

Ønskede at få tre kommuner som kunder (Logistik)

Influenter:

Efter gennemgang af virksomheden, dens profil, dens kommunikation m.m. blev et fakta ark og en handlingsplan udarbejdet, og med dette i hånden har kunden selv kunne booke møder.

Kunde:

Har udpeget ti strategiske virksomheder, hvor de ønsker kontakt til og møder med topledelsen.

Influenter:

Efter gennemgang og justering af kundens budskab blev Influenters netværk afsøgt, og der blev taget kontakt til de ti ledere. Der blev booket møde mellem direktørerne fra disse virksomheder og kundens direktør. Kunden fik syv ud af ti møder.

Kunde:

Vi ønsker at kunne udvikle det privat/offentlige samarbejde og at få udliciteret offentlige opgaver til private virksomheder.

Influenter:

Efter at have udarbejdet en rapport på leverancen blev der taget kontakt til en række udvalgte folketingsmedlemmer. Flere af disse kontakter blev til møder mellem folketings medlemmet og kunden.