Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Brancheforeninger

Brancheforeninger

Brancheforeninger er et fantastisk redskab til at sikre politisk indflydelse, men også til at skabe gode netværk i branchen, sikre ordentlige forhold og opnå rabatter på forsikringer og andre services. Hos Influenter kender vi brancheforeninger. Vi har arbejdet i flere af dem, og derfor ved vi, hvordan vi kan tilføre værdi. 

Influenter har to tilbud til brancheforeninger:  

  1. Vælg en eller flere services, som vi skal hjælpe jer med  
  2. Influenter overtager alle opgaver for brancheforeningen, og fungere som et stort og alsidigt sekretariat. 


Influenter vil gerne bistå eksisterende og nye brancheforeninger med en række services.
Influenters serviceydelser har Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i detaljer, men overordnet kan serviceydelserne placeres under følgende overskrifter: 

En brancheforening kan vælge enten at få varetaget samtlige opgaver hos Influenter, eller udvælge den kombination, som giver mest mening. Hvis foreningen lægger alle opgaver hos Influenter vil det være muligt at opnå en rabat. 

Der er flere forskellige måder hvorpå brancheforeninger etablerer deres sekretariater, alle har sine fordele og ulemper. I nogle tilfælde udlåner eksempelvis Dansk Industri og Dansk Erhverv ressourcer til sekretariatsfunktioner, andre brancheforeninger har ansat deres egne sekretariatschefer og assistenter. Nogle af de udfordringer som brancheforeningerne oplever er, at de med disse løsninger er meget afhængige af de kompetencer, som den enkelte sekretariatschef besidder. Nogle er gode til at få presseopmærksomhed og omtale, mens andre er skarpe på efteruddannelse og drift. Det betyder, at brancheforeningen ofte vil opleve at blive meget stærk de steder, hvor sekretariatschefen er stærk, og måske ikke får udviklet andre områder i tilstrækkelig grad.

Hos Influenter er der et stort team at trække på, hvor hver brancheforening får tilknyttet en meget erfaren konsulent som deres daglige kontaktpunkt. Det daglige kontaktpunkt kan trække på Influenters øvrige kompetente fagspecialister inden for krisekommunikation, administration, hjemmeside design og vedligehold, event og meget mere. Influenter skal, i modsætning til de store erhvervsorganisationer, ikke drive en masse andre store politiske dagsordner. Influenter er kun til for at yde støtte til vores kunder.  

Læs mere om de services, Influenter udbyder