Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Brancheforeninger

Brancheforeninger

Brancheforeninger er et fantastisk redskab til at sikre politisk indflydelse, men også til at skabe gode netværk i branchen, sikre ordentlige forhold og opnå rabatter på forsikringer og andre services. Hos Influenter kender vi brancheforeninger. Vi har arbejdet i flere af dem, og derfor ved vi, hvordan vi kan tilføre værdi. 

Influenter har to tilbud til brancheforeninger:  

  1. Vælg en eller flere services, som vi skal hjælpe jer med  
  2. Influenter overtager alle opgaver for brancheforeningen, og fungere som et stort og alsidigt sekretariat. 


Influenter vil gerne bistå eksisterende og nye brancheforeninger med en række services.
Influenters serviceydelser har Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i detaljer, men overordnet kan serviceydelserne placeres under følgende overskrifter: 

En brancheforening kan vælge enten at få varetaget samtlige opgaver hos Influenter, eller udvælge den kombination, som giver mest mening. Hvis foreningen lægger alle opgaver hos Influenter vil det være muligt at opnå en rabat. 

Der er flere forskellige måder hvorpå brancheforeninger etablerer deres sekretariater, alle har sine fordele og ulemper. I nogle tilfælde udlåner eksempelvis Dansk Industri og Dansk Erhverv ressourcer til sekretariatsfunktioner, andre brancheforeninger har ansat deres egne sekretariatschefer og assistenter. Nogle af de udfordringer som brancheforeningerne oplever er, at de med disse løsninger er meget afhængige af de kompetencer, som den enkelte sekretariatschef besidder. Nogle er gode til at få presseopmærksomhed og omtale, mens andre er skarpe på efteruddannelse og drift. Det betyder, at brancheforeningen ofte vil opleve at blive meget stærk de steder, hvor sekretariatschefen er stærk, og måske ikke får udviklet andre områder i tilstrækkelig grad.

Hos Influenter er der et stort team at trække på, hvor hver brancheforening får tilknyttet en meget erfaren konsulent som deres daglige kontaktpunkt. Det daglige kontaktpunkt kan trække på Influenters øvrige kompetente fagspecialister inden for krisekommunikation, administration, hjemmeside design og vedligehold, event og meget mere. Influenter skal, i modsætning til de store erhvervsorganisationer, ikke drive en masse andre store politiske dagsordner. Influenter er kun til for at yde støtte til vores kunder.  

Læs mere om de services, Influenter udbyder

Alle brancheforeninger har i perioder behov for at få deres fælles politiske interesser sikret. Der kan være standarder, særlig krav i udbudsmateriale eller andre branchespecifikke opgaver. Det er sager, som skal løftes overfor EU, Regering, Folketing, Region eller kommuner. Her er der ofte tale om, at Influenter skal åbne døre, som ellers er lukkede, og indlede en dialog for at opnå et positivt resultat. 

Der kan være behov for at afgive høringssvar på ny regulering, som påvirker branchen. Høringssvar er et helt centralt værktøj i forhold til de embedsmænd, man aldrig bør undervurdere. Det er igennem høringssvar, at en brancheforening får en dyb indflydelse på designet af lovprocessen.  

Brancheforeninger har rammevilkår, som er sat af det politiske system. Når rammerne er gode, er alting godt. Fra tid til anden kan der være behov for at skabe ændringer af konkurrence, uddannelser, standarder, afgifter, arbejdsmarkedsforhold, udbudsregler og mange andre områder. Influenter kan lave en kampagneplan for at påvirke de politiske rammevilkår, og bagefter løse opgaven i samarbejde med brancheforeningen. Med vores omfattende netværk i kommuner, regioner og Folketinget kender vi altid en relevant kontaktperson – eller vi kender en, der kender den relevante. Vi opbygger politiske netværk og repræsentere brancheforeningen. 

Der er mange grunde til, at en brancheforening kan have brug for at række ud til medierne: En politisk sag kan løftes ud i lyset, der kommer opmærksomhed på branchens særlige udfordringer eller nye muligheder, der tilbydes.

Influenter har en række dygtige rådgivere, som kan skrive en pressemeddelelse der virker, eller få en bold til at rulle på de sociale medier. Vi har et stort netværk på de landsdækkende medier og kender de journalister, der kan få øje på en vigtig historie. 

Aviser, radio og tv er naturligvis gode kanaler. Men hvis man kender sin målgruppe, så er en e-mail eller LinkedIn kampagne meget nyttigt til ekstern kommunikation. For her rammer vi lige præcis de rigtige mennesker, og vi kan fortælle historien på den måde, der bedst repræsenterer brancheforeningens ønsker. 

Hvis en brancheforening skal være mere end blot og bart en politiske maskine, som sender girokort ud en gang om året, er der brug for at være i en løbende og levende dialog med medlemmerne. Det er vores erfaring, at kommunikationen til medlemmerne næsten ikke kan overdrives. Vi anbefaler derfor, at der bliver udsendt nyhedsbrev til medlemmerne mindst hver anden måned. Hvis der kører en stor sag, så kan det være klogt at kommunikere hyppigere 

Det meste af kommunikationen kan sagtens ske i e-mail format, men for at blive klogere på, hvad der rører sig i medlemmernes dagligdag, så er er brug for samtale. Vi vil starte kendskabet til en ny branche ved at besøge en større gruppe medlemmer. Det er i mødet med den enkelte virksomhedsleder, at vi får alvor får en dybere forståelse af de udfordringer og muligheder, medlemmerne står overfor. Når vi først har mødt et medlem, er det meget lettere at holde kontakten ved lige over telefonen. Nogle gange er der politiske problemer, men meget handler om konkrete forretningsmæssige problemer, hvor vi fungerer som sparringspartner for lederen.  

Har I brug for at være synlige på Folkemødet? Har I brug for at afholde en stor faglig konference? Eller er der mere brug for løbende regionale gå-hjem-møder? Uanset hvilken former for events I har brug for, så er det et stort arbejde at finde de gode mødesteder, oplægsholdere, udsende invitationer, finde sponsorer og udstillere. Der skal holdes styr på hvem, der er tilmeldt til hvad, og alle de mange andre små og store praktiske opgaver. Influenter kan løse alle opgaver vedrørende jeres events, så brancheforeningen kun skal forholde sig til hvilke temaer og emner, som er særligt aktuelle. 

Med vores lange erfaring for salg til det offentlige er vi også en naturlig samarbejdspartner for brancheforeninger på det område. Danske kommuner køber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 1 milliard kr. fra private virksomheder. Kommunerne er derfor et vigtigt marked for virksomhederne. 

Alligevel oplever mange virksomheder, at det er vanskeligt at komme i dialog med det kommunale marked. Ofte fordi de to sektorer ikke forstår hinanden, og ikke taler samme sprog. Virksomhederne taler ”salgssprog” og kommunerne taler ”kommunsk”. Det er ærgerligt, for virksomhederne mister derved mulighed for salg og vækst, og kommunerne går glip af innovationskraft, der kan hjælpe med at håndtere de kommunale udfordringer. 

Vores erfaring er, at det kan lykkes virksomhederne at bryde igennem den kommunale lydmur, når de tilegner sig viden om kommunerne og bliver i stand til at tale deres produkt ind i den kommunale sektors udfordringer, når først virksomhederne lærer at tale ”kommunsk”. 

I Influenter A/S taler vi flydende ”kommunsk”, og vi har viden, teoretisk og praktisk erfaring, samt netværk fra mange års arbejde i den kommunale sektor. En grundlæggende del af vores rådgivning og arbejde er, at vi hjælper virksomheder med viden om kommunerne, vi udarbejder analyser og laver research, ligesom vi udvikler realistiske forretningsmodeller tilpasset den enkelte virksomhed. Vi rådgiver om, hvordan og på hvilket niveau en kommune skal kontaktes. Udover at forberede virksomhederne på deres møder med kommunerne, deltager vi gerne i møderne mellem virksomheden og kommunen.

Læs mere om salg til det offentlige

En brancheforening har mange administrative opgaver: Medlemsdatabasen skal holdes ved lige, kontingenterne skal indkræves, budget, hjemmesiden skal holdes levende og mange andre små og store opgaver. Den opgave kan Influenter løse, så bestyrelsen og medlemmerne kan koncentrere sig om at drive deres virksomhed.  

Som en del af sekretariatsbetjeningen påtager Influenter sig også alle opgaver med at betjene bestyrelsen og formandskabet. Det er indkaldelse til bestyrelsesmøder, generalforsamling, dagsorden, referat, booking af mødelokaler og alt andet, som et sekretariat normalt tager sig af.