Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Bente Abildstrøm er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1978 med efterfølgende 8 ugers lederuddannelse fra Forvaltningshøjskolen (KIOL) i 1989.

Hun har samlet mere end 30 års ledelseserfaring fra kommunale, amtskommunale, statslige og semioffentlige ansættelser som kommunaldirektør, HR chef og administrationschef.

Hun har senest været administrationschef på Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet. I sine øvrige ansættelser har hun bl.a. deltaget i fastlæggelse og implementering af strategi og mål. Hun har desuden haft ansvar for styring af projekter vedr. organisationsudvikling og forandringsledelse. Stillingerne som administrationschef har bl.a. omfattet ansvar for virksomhedens økonomi, HR, IT og jura (udbud og kontrakter).

Bente har altid haft fokus på, at administrative enheder effektivt og smidigt skal understøtte virksomhedernes kerneområder.

Bente Abildstrøm