Influenter logo

Spidskompetencer

+4570555507

Anne Christiane Castenschiold Bill

Bestyrelsesmedlem

Anne Christiane Castenschiold Bill er pensioneret officer af Hæren. Hun afsluttede sin 40-årskarriere som regimentschef og garnisonskommandant i Fredericia ved udgangen af 2019.

Anne har haft ledelsesansvar i en bred vifte af funktioner på strategisk, operativt og taktisk niveau, som har givet hende kompetencer inden for bl.a. organisationsudvikling, HR, talent management og karriererådgivning for uden linjeledelse og ledelse af stabsfunktioner, ledelse i internationale missioner og i konfliktområder på Balkan, Afghanistan og Mali. Anne har erfaring med planlægning, organisering og eksekvering under omskiftelige og komplekse forhold.

Anne blev i 2001 udnævnt til Hærens første kvindelige oberstløjtnant af linjen og bestred som den første kvinde jobbet som bataljonschef i Hæren. Hun har i hele sin militære karriere været en minoritet, hvorfor Anne i dag har valgt at arbejde for at øge diversiteten i organisationer, som i højere grad ønsker at bringe kvindeligt talent i spil.

Anne er i dag ansat som særlig rådgiver for chefen for Hæren, hvor hun bl.a. har fokus på at få flere kvinder rekrutteret.