Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

Anne Christiane Castenschiold Bill

Bestyrelsesmedlem

Anne Christiane Castenschiold Bill er pensioneret officer af Hæren, som afsluttede 40 års karriere som regimentschef og garnisonskommandant i Fredericia med udgangen af 2019.

Anne har haft ledelsesansvar i en bred vifte af funktioner på strategisk, operativt og taktisk niveau, som har givet hende kompetencer indenfor bl.a. organisationsudvikling, HR, talent management og karriererådgivning foruden linjeledelse og ledelse af stabsfunktioner, ledelse i internationale missioner og i konfliktområder på Balkan, Afghanistan og Mali. Anne har erfaring med planlægning, organisering og eksekvering under omskiftelige og komplekse forhold.

Anne blev i 2001 udnævnt til Hærens første kvindelige oberstløjtnant af linjen og bestred som den første kvinde jobbet som bataljonschef i Hæren. Hun har i hele sin militære karriere været en minoritet, hvorfor Anne i dag har valgt at arbejde for at øge diversiteten i organisationer, som ønsker i højere grad at bringe kvindeligt talent i spil.

Anne er i dag ansat som særlig rådgiver for chefen for Hæren, hvor hun bl.a. har fokus på at få flere kvinder til Hæren.

Anne Christiane Castenschiold Bill