Specialister i politisk interessevaretagelse,
kommunikation og salg til det offentlige marked

Anne Christiane Castenschiold Bill

Anne Christiane Castenschiold Bill

Board Member

Anne Christiane Castenschiold Bill er pensioneret officer i Hæren. Ved udgangen af 2019 sluttede hun sin 40-års karriere som regimentschef og garnisonskommandant i Fredericia.

Anne har haft ledelsesansvar i en bred vifte af funktioner på strategisk, operativt og taktisk niveau. Det har givet hende kompetencer inden for bl.a. organisationsudvikling, HR, talent management og karriererådgivning foruden linjeledelse og ledelse af stabsfunktioner, ledelse i internationale missioner og i konfliktområder på Balkan, Afghanistan og Mali. Anne har erfaring med planlægning, organisering og eksekvering under omskiftelige og komplekse forhold.

Anne blev i 2001 udnævnt til Hærens første kvindelige oberstløjtnant af linjen og bestred som den første kvinde jobbet som bataljonschef i Hæren. Hun har i hele sin militære karriere været en minoritet, hvorfor Anne i dag har valgt at arbejde for at øge diversiteten i organisationer, som i højere grad ønsker at bringe blandt andet kvindeligt talent i spil.

Anne er i dag ansat som særlig rådgiver for chefen for Hæren, hvor hun bl.a. har fokus på at få flere kvinder til Hæren.

Anne Christiane Castenschiold Bill